เทคนิคในการทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

ใกล้ช่วงทีจะสอบแล้ว วันนี้จึงมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ช่วยทำให้ทำข้อสอบได้ดีขึ้น
1.มองภาพรวมของเนื้อหาทังหมดก่อน
2.ทำความเข้าใจกับนิยามต่าง และทฤษฏีบทต่างๆ
3.ดูรูปแบบการพิสูจน์ หรือการแก้ปัญหาโจทย์แต่ละข้อ
4.ทดลองทำโจทย์

Advertisements
โพสท์ใน เทคนิค | ใส่ความเห็น

สัจนิรันดร์-ตรรกศาสตร์

โพสท์ใน ข่าวสาร | ใส่ความเห็น

สูตรเรขาคณิต 2 มิติ

รูปสามเหลี่ยม

ความยาวรอบรูป = ผลบวกของด้านทุกด้าน

สามเหลี่ยม = เศษหนึ่งส่วนสอง × สูง × ฐาน

_______________________________________________

รูปสี่เหลี่ยม

ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมใดใด = ผลบวกของด้านทุกด้าน

สี่เหลี่ยมผืนผ้า =  กว้าง × ยาว

สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน × ด้าน

สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน × สูง

สี่เหลี่ยมคางหมู = เศษหนึ่งส่วนสอง × ผลบวกด้านคู่ขนาน × สูง

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = เศษหนึ่งส่วนสอง × ผลคูณของเส้นทแยงมุม

สี่เหลี่ยมใดใด = เศษหนึ่งส่วนสอง × เส้นทแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง

สี่เหลี่ยมรูปว่าว = เศษหนึ่งส่วนสอง × ผลคูณของเส้นทแยงมุม

_______________________________________________

วงกลม

ความยาวรอบรูปของรูปวงกลม = 2πr

วงกลม =  

เมื่อ   r   คือ รัศมี

             มีค่าประมาณ 3.14 หรือ

_______________________________________________

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=44943

โพสท์ใน ความรู้พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

วิธีตรวจสอบว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่

ถ้าต้องการรู้ว่า a เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ สามารถทำได้โดยการหาร a ด้วยจำนวนเฉพาะ p ทุกตัวที่มีค่าไม่เกิน  หรือ 

ถ้าไม่มีตัวใดหารได้ลงตัวเลย ก็แสดงว่า a เป็นจำนวนเฉพาะ แต่ถ้ามีตัวที่หารได้ลงตัวก็แสดงว่า a ไม่ใช่จำนวนเฉพาะครับ

ที่มา : http://www.mathcenter.net/forum/showthread.php?t=7542

โพสท์ใน เทคนิค | ใส่ความเห็น

หลักในการหาลิมิตของฟังก์ชัน

 การหาค่าของลิมิต   สามารถหาได้หลายวิธี   จะแนะนำ  3  วิธี    ดังนี้

วิธีที่ 1  โดยการแทนค่า x  โดยตรงลงใน f(x) ของลิมิต  จะได้ค่าของลิมิตออกมาเลยจัดเป็นวิธีหาค่าลิมิตที่ง่ายที่สุด  เมื่อแทนค่า  x  โดยตรงในฟังก์ชันของลิมิต ค่าของลิมิตอยู่ในรูป     ต้องใช้วิธีที่  2  หรือวิธีที่  3   ต่อไป

วิธีที่ 2  โดยการแยกตัวประกอบของฟังก์ชันเศษและฟังก์ชันส่วน (ถ้าแยกตัวประกอบได้) ถ้าเศษและส่วนมีตัวประกอบที่เหมือนกัน ให้ตัดทอนกันไป  แล้วจึงแทนค่า  x โดยตรงตามวิธีที่  1  ก็จะได้ค่าของลิมิต

วิธีที 3  โดยการสังยุค (conjugate)  ให้หาตัวประกอบมาคูณทั้งเศษและส่วน เพื่อทำให้ผลหารง่ายขึ้น  แล้วจึงแทนค่า  x  ตามวิธีที่ 1 ก็จะได้ค่าของลิมิต

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.thaigoodview.com/node/18093

โพสท์ใน ความรู้พื้นฐาน | ใส่ความเห็น

วิธีการใส่สมการคณิตศาสตร์ในบล็อก

1. คลิ๊กปุ่มแทรกรูปภาพข้างบนนะครับ

2. ในช่องของ Image URL ก็พิมพ์ http://www.codecogs.com/eq.latex?{latex codeโดยในส่วนของ {latex code} ก็คือโค๊ดของสมการที่เราต้องการครับ

3. คลิ๊ก insert เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.mathcenter.net/forum/showthread.php?t=710

http://en.support.wordpress.com/latex/

โพสท์ใน เสนอแนะ | ใส่ความเห็น

เทคนิคในการเรียนคณิตศาสตร์

1. ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ ทบทวนกับสิ่งที่ใด้เรียนมาว่าเราเข้าใจอะไรบ้าง

2. ความอดทน ในการเรียนควรตั้งใจเรียน ตั้งใจฟังให้มากขึ้น

3. แสวงหาความรู้อื่นๆนอกเหนือจากบทเรียน จะได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในบทเรียน

4. ฝึกคิดฝึกทำบ่อยๆ ถ้าเราฝึกทำบ่อยๆจะทำให้เรารู้ว่าเราทำตรงไหนไม่ได้ และยังทำให้เราเกิดความชำนาญ เช่น การทำแบบฝึกหัด การทำการบ้าน เป็นต้น

5. สอบถามจากเพื่อนๆ หรืออาจารย์ หากเราไม่เข้าใจควรทำให้เราเข้าใจโดยด่วน  ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้จนลืม

6. ไม่ต้องกลัวทำผิด เพราะถ้าเรากลัวเราจะไม่กล้าทำ ควรลองทำดูก่อน อาจเขียนด้วยดินสอก็ได้

ความมุ่งมั่นและตั้งใจจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จ พยายามเข้านะครับ สู้ๆ

โพสท์ใน เทคนิค, เสนอแนะ | ใส่ความเห็น