ตรรกศาสตร์

ประพจน์ (proposition)

       ประพจน์ คือ ประโยชน์บอกเล่าที่สามารถบอกค่าความจริงได้ ว่าเป็นจริง หรือเท็จ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

       ข้อความที่ไม่เป็นประพจน์ ได้แก่ ประโยคคำถาม คำสั่ง คำขอร้อง คำอุทาน คำแสดงความปารถนา

        ประโยคเปิด (Open statement) คือ ประโยคที่มีตัวแปร เมื่อแทนค่าตัวแปรจะกลายเป็นประพจน์

ตัวเชื่อมประพจน์

           ˅             หรือ

           ˄             และ

           →           ถ้า……แล้ว…….

            ↔          ก็ต่อเมื่อ

Note :  ~  นิเสธ  มีค่าความจริง ตรงกันข้าม

ตารางค่าความจริง

          ข้อความที่สมมูลกัน (equivalence)  คือ ข้อความที่มีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณี

           ข้อขัดแย้ง (contradiction) คือ ข้อความที่มีค่าความจริง เป็นเท็จทุกกรณี

           สัจนิรันดร์  คือ ข้อความที่มีค่าความจริง เป็นจริงทุกกรณี

การอ้างเหตุผล (Argument)

        การอ้างเหตุผล คือ จากข้อความ  สามารถสรุปข้อความ q

        เขียนแทนด้วย 

                           หรือ             

                                               

                                                 

                                               

                                                

       การอ้างเหตุผลจะสมเหตุสมผล ก็ต่อเมื่อ      เป็นสัจนิรันดร์

ตัวบ่งปริมาณ (Quantifiers)

        ตัวบ่งปริมาณทังหมด เขียนแทนด้วย   (for all)  มีความหมายว่า ทุกๆ, แต่ละ,สำหรับ____ทุกตัว

       ตัวบงปริมาณมี เขียนแทนด้วย     (for some)  มีความหมายว่า มี, สำหรับ____บางตัว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s